Rekrutacja do przedszkola 2019/2020


Rekrutacja  do  przedszkola 2019/2020


Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.


1
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
(www.gdynia.pl/rekrutacja)

 Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

12 marca 2019 r.
o godz. 12.00
 
 
 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
 
  Termin
w postępowaniu uzupełniającym
 
4 czerwca 2019 r.
o godz. 12.00

2
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 marca
od godz. 12.00
do 26 marca 2019 r.
do godz. 16.00
 
  Termin
w postępowaniu uzupełniającym

od 4 czerwca
od godz.12.00
do 10 czerwca 2019 r.
do godz. 16.00

3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
nie zakwalifikowanych

 Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

9 kwietnia 2019 r.
o godz. 15.00

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

14 czerwca 2019 r.
o godz.15.00

4
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 15 kwietnia 2019 r. do godz. 17.00

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

do 18 czerwca 2019 r.
do godz. 17.00


5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

23 kwietnia 2019 r.
o godz. 15.00

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

21 czerwca 2019 r.
o godz.15.00


6
 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
 
X

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

30 sierpnia 2019 r.
o godz.15.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 19.02.2019
Data udostępnienia informacji: 19.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2019 11:24 Aktualizacja treści Dorota Bolewska