Rekrutacja do przedszkola 2018/19

                                Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
 
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
               rozpocznie się 26 marca 2018 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w  Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych  szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. Lp.
 Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 26 marca 2018 r.
do 9 kwietnia 2018 r.
do godz. 16.00
 
od 1 czerwca 2018 r.
do 8 czerwca 2018 r.
do godz. 16.00
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
23 kwietnia 2018 r.
o godz. 15.00
15 czerwca 2018 r.
o godz.15.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7 maja 2018 r.
o godz. 15.00
22 czerwca 2018 r.
o godz.15.00
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli występują jeszcze wolne miejsca               x 30 sierpnia 2018 r.
o godz.15.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Parat-Lipińska
Wprowadził informację: Mariola Parat-Lipińska
Data wytworzenia informacji: 31.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018