ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePuap
Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do przedszkola.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP: /PrzedszkoleNr16/SkrytkaESP
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Przedszkola nr 16 dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
·   założenie indywidualnego (darmowego) konta;
·   posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma).
 
Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Przedszkola nr 16.
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl

WAŻNE!

Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Przedszkola nr 16.
Wymagania załączanych dokumentów:
·   Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym
    ePUAP.
·   Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie
    dokumentów elektronicznych, doręczania   dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii  
    dokumentów elektronicznych
    (Dz.U. 2018  poz. 180) akceptowalne formaty załączników to:
-  .doc, .docx, .rtf dla MS Word,
-  .xls, .xlsx dla MS Excel,
-  .txt dokument tekstowy,
-  .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
-  .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
-  .zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
-  .rar pliki skompresowane w formacie RAR,
-  .ppt dla MS PowerPoint,
-  .odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
-  .ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
-  .odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint).

·   Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą  
    Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.
·   Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sobótka
Wprowadził informację: Jolanta Sobótka
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sobótka
Data wytworzenia informacji: 19.05.2021
Data udostępnienia informacji: 19.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2021 11:32 Dodanie informacji Jolanta Sobótka