Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza to system umożliwiający przesyłania dokumentów  i formularzy elektronicznych do przedszkola. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Przedszkola nr 5 „Piąteczka” w Gdyni w systemie ePUAP: /Ps5gdy/SkrytkaESP
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Przedszkola nr 5 „Piąteczka" dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
·         założenie indywidualnego (darmowego) konta
·         posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma).
Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Przedszkola nr 5 „Piąteczka”.
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP. Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:  http://epuap.gov.pl
Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Przedszkola nr 5 „Piąteczka”:
·         Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
·         Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018  poz. 180) akceptowalne formaty załączników to:
o    .doc, .docx, .rtf dla MS Word,
o    .xls, .xlsx dla MS Excel,
o    .txt dokument tekstowy,
o    .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
o    .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
o    .zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
o    .rar pliki skompresowane w formacie RAR,
o    .ppt dla MS PowerPoint,
o    .odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
o    .ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
o    .odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint).
·         Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.
·         Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Ratowska
Wprowadził informację: Ewa Zajkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Zajkowska
Data wytworzenia informacji: 17.03.2021
Data udostępnienia informacji: 17.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2021 23:26 Korekta Ewa Zajkowska