Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do szkoły.
Adres naszej skrzynki ESP na ePuap-ie: /Sp40/SkrytkaESP 
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

- założenie indywidualnego (darmowego) konta
- posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma).

Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni.
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
 
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl
WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni.

Wymagania załączanych dokumentów:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT,
 • XML, XLS, XLSX, ODS,
 • CSV,
 • TXT,
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
 • PDF,
 • ZIP, RAR, TAR, GZ.

 •    3.  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może 
          przekroczyć 3,5 MB.
     4.  Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Haase
Wprowadził informację: Patrycja Żałobińska
Ostatnio zmodyfikował: Patrycja Żałobińska
Data wytworzenia informacji: 12.03.2021
Data udostępnienia informacji: 12.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.03.2021 09:10 Aktualizacja treści Patrycja Żałobińska
12.03.2021 09:09 Aktualizacja treści Patrycja Żałobińska
12.03.2021 09:07 Dodanie informacji Patrycja Żałobińska