ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej, która jest częścią sytemu ePUAP,  służącym do przekazywania dokumentów elektronicznych do podmiotu publicznego.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni przyjmuje korespondencję złożoną za pośrednictwem platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej w systemie ePUAP: /zss17gdy/SkrytkaESP
 
Profil ZSS NR 17: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/zss17gdy

W celu przekazania korespondencji do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni za pośrednictwem platformy  ePUAP należy:
 •  założyć  bezpłatne  konto użytkownika na ePUAP( konto można założyć na stronie: http://epuap.gov.pl/ );
 • posiadać Profil Zaufany na ePUAP lub certyfikat kwalifikowany.
Złożenie pisma: do ZSS17 poprzez ePUAP następuje poprzez :
 • wpisanie w polu "Wybierz  urząd lub instytucję, do której wysyłasz pismo" kodu pocztowego podmiotu publicznego, do którego kierujemy korespondencję, w przypadku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 należy wpisać: 81-311 ;
 • wybranie rodzaju pisma - Sprawy ogólne - Pisma do urzędu - Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:  http://epuap.gov.pl

Wymagania załączanych dokumentów:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018  poz. 180) akceptowalne formaty załączników to:
 • .doc, .docx, .rtf dla MS Word,
 • .xls, .xlsx dla MS Excel,
 • .txt dokument tekstowy,
 • .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
 • .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
 • .zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
 • .rar pliki skompresowane w formacie RAR,
 • .ppt dla MS PowerPoint,
 • .odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
 • .ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
 • .odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint).
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki  Podawczej wynosi 5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Tomporowska
Wprowadził informację: Hanna Baczewska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Baczewska
Data wytworzenia informacji: 01.12.2020
Data udostępnienia informacji: 01.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.12.2020 14:08 Korekta Hanna Baczewska
03.12.2020 13:27 Korekta Hanna Baczewska
03.12.2020 13:23 Korekta Hanna Baczewska
03.12.2020 13:21 Korekta Hanna Baczewska
01.12.2020 13:11 Dodanie informacji Hanna Baczewska