Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I i II stopnia 2023/2024

Szkoła Muzyczna I stopnia

1.  Szkoła prowadzi nabór na dwa cykle nauczania:
- 6 letni – dla kandydatów, którzy ukończyli 7 lat oraz nie przekroczyli 10 roku życia (kandydat w roku 2022 kończy 10 lat).
- 4 letni – dla kandydatów, którzy ukończyli 8 lat oraz nie przekroczyli 16 roku życia (kandydat w roku 2022 kończy 16 lat).

Kandydaci urodzeni w roku 2016 (6-letni) mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły pod warunkiem uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub złożenia zaświadczenia o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

2.  Kandydaci do nauki w cyklu 6-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

fortepian, klawesyn, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, obój, klarnet, trąbka, waltornia, akordeon i perkusja.

3.  Kandydaci do nauki w cyklu 4-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

fortepian, klawesyn, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, akordeon i perkusja.

Badania przydatności kandydatów do nauki w SM I st. odbędą się w dniach 24-26 maja 2023r.

 

Szkoła Muzyczna II stopnia

1. Szkoła Muzyczna II st. prowadzi naukę na trzech wydziałach:

Instrumentalnym - 6 lat
Wokalnym - 4 lata
Rytmiki - 6 lat

2.  O przyjęcie do klasy pierwszej SM II st. może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie więcej niż 23 lata.

(wydział wokalny - od 15 roku życia).

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach:

fortepian, organy, klawesyn, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, akordeon.

3. W Szkole Muzycznej II st. dopuszcza się rozpoczęcie nauki bez przygotowania muzycznego na:
- Wydziale Instrumentalnym - obój, fagot, trąbka, puzon, tuba
-
Wydziale Wokalnym.

4. Preferowani są kandydaci z wcześniejszym przygotowaniem muzycznym (pełnym lub niepełnym), którzy wykażą się odpowiednią umiejętnością gry na wybranym instrumencie, odpowiednimi umiejętnościami wokalnymi lub predyspozycjami ruchowymi (w zależności od wydziału).

Egzaminy wstępne do SM II st. odbędą się w dniach 1-3 czerwca 2023r. Egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Rutkowska
Wprowadził informację: Marek Bennich
Ostatnio zmodyfikował: Marek Bennich
Data wytworzenia informacji: 27.03.2023
Data udostępnienia informacji: 27.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.03.2023 13:47 Aktualizacja treści Marek Bennich
27.03.2023 13:46 Aktualizacja treści Marek Bennich
27.03.2023 13:01 Dodanie informacji Michał Kowalski