Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do szkoły. W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków: założenie indywidualnego (darmowego) konta, posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma). Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Szkoły Podstawowej nr 33. Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:DOC, DOCX, RTF, ODT,
XML, XLS, XLSX, ODS,
CSV,
TXT,
GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
PDF,
ZIP, RAR, TAR, GZ.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Adres naszej skrzynki ESP na ePUAP-ie: /sp33/SkrytkaESP

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Stec
Wprowadził informację: Anna Kramarz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Kramarz
Data wytworzenia informacji: 31.10.2020
Data udostępnienia informacji: 31.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2021 22:19 Aktualizacja treści Anna Kramarz
12.11.2020 17:12 Aktualizacja treści Anna Kramarz
31.10.2020 19:51 Aktualizacja treści Anna Kramarz