Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzyna Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i fprmularzy elektronicznych do szkoły.

W celu skorzystania z Ellektronicznej Skrzynki Podawczej Szkoły Podstawowej nr 26 dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta
 • posiadanie zaufanego profilu lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma).
Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Szkoły Podstawowej nr.26.

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania, itp, znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl

WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Szkoły Podstawowej nr 26.

Wymagania załączanych dokumentów:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:                                                                                    
 •  DOC, DOCX, RTF, ODT,
 • XML, XLS, XLSX, ODS,
 • CSV,
 • TXT,
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
 • PDF,
 • ZIP, RAR, TAR, GZ.                                                                                                                                                                                                                                                                         3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu   elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
         4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i            nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Bajduszewska
Wprowadził informację: Alina Bieńko
Data wytworzenia informacji: 29.10.2020
Data udostępnienia informacji: 29.10.2020