Skrzynka ESP

Skrzynka ESP
Adres ESP Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni w
epuap:  /spnr29wgdyni/SkrytkaESP
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej SP nr 29 w Gdyni dostępnej na platformie e PUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
·     założenie indywidualnego (darmowego) konta,
·     posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesyłanego pisma).
 
Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do SP nr 29 w Gdyni.
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie zakładania konta, wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się dziale Pomoc serwisu ePUAP.
Strona główna elektronicznej Platformy usług Administracji  Publicznej znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl.
Wymagania załączonych dokumentów:
1.  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
2.  Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (DZ.U 2011 nr 206 poz.1216) akceptowane formaty załączników to:
·     DOC, DOCX,RTF,ODT
·     XML,XLS,SLSX,ODS,
·     CSV,
·     TXT,
·     GIF,TIF,BMP,JPG,PNG,SVG,
·     PDF
·     ZIP,RAR,TAR,GZ.
3.  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 50 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.
4.  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Chudyszewicz
Wprowadził informację: Kamila Konderak
Data wytworzenia informacji: 04.05.2021
Data udostępnienia informacji: 04.05.2021