Skrzynka ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym
do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do szkoły. W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Szkoły Podstawowej
nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków: założenie indywidualnego (darmowego) konta, posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma). Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni. Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP. Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się
pod adresem: http://epuap.gov.pl Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:
DOC, DOCX, RTF, ODT, XML, XLS, XLSX, ODS, CSV, TXT,
GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG, PDF, ZIP, RAR, TAR, GZ.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Adres naszej skrzynki ESP na ePUAP-ie:  /sp13_gdynia/skrytkaESP

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Matulewicz
Wprowadził informację: Paweł Piskulski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Piskulski
Data wytworzenia informacji: 03.12.2020
Data udostępnienia informacji: 03.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2021 13:55 Aktualizacja treści Paweł Piskulski
29.03.2021 13:51 Aktualizacja treści Paweł Piskulski