Zapytania publiczne- odpowiedzi

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie:
Czy w ostatnich 3 latach Rada Rodziców występowała do dyrektora szkoły z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem zdrowych zasad żywienia wśród uczniów szkoły.
Treść odpowiedzi
Odpowiedź na petycję
W dniu 10 grudnia 2020 r. do szkoły skierowano wniosek o dostęp do informacji
publicznej:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
proszę o wskazanie:
1. czy Państwa jednostka organizacyjna jst (np. gminy, powiatu) w roku
2020 wykonała audyt bezpieczeństwa Krajowych Ram Interoperacyjności, o
którym mowa w par. 20 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
2. w zw. z par. 20 ww. rozporządzenia, czy audyt bezpieczeństwa wykonał audytor
wewnętrzny.
Z poważaniem
Edward Miszkal
Udzielono odpowiedz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Adamska
Wprowadził informację: Marta _Gajewska
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Wawryszuk
Data wytworzenia informacji: 09.10.2017
Data udostępnienia informacji: 09.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.12.2020 11:48 Dodanie informacji Jolanta Wawryszuk
17.12.2017 10:53 Zmiana załącznika Marta Gajewska
09.10.2017 18:38 Aktualizacja treści Marta Gajewska