Dane kontaktowe LIS

Laboratorium Innowacji Społecznych
Żeromskiego 31
81-346 Gdynia

Sekretariat
Żeromskiego 31
I piętro
wejście od ulicy Derdowskiego

sekretariat@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 01

Dyrektor:

Aleksandra Markowska

Dyrektor  w godzinach pracy Laboratorium Innowacji Społecznych,
po uprzednim umówieniu, przyjmuje w obywateli w sprawach skarg i wniosków
(ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia).

Skargi i wnioski mogą być składane w każdej, dogodnej dla wnoszącego formie dozwolonej prawem, w tym ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska/ nazwy oraz adresu wnoszącego – złożone anonimowo – podlegają rozpatrzeniu wyłącznie wówczas, gdy uzasadnia to interes społeczny. Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki.

Zastępca dyrektora:
Maciej Warszakowski
tel. 58 727 39 07

Sprawy przyjmuje się i załatwia zgodnie z zasadami ogólnymi ustalonymi w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. NR 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została umieszczona w BIP-ie, jest udostępniana na wniosek (art.10 ustawy). Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Laboratorium Innowacji Społecznych przyjmuje pocztę za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP:
http://epuap.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Paweł _Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 17.02.2016
Data udostępnienia informacji: 17.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.05.2022 13:03 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
01.06.2021 08:29 Aktualizacja treści Katarzyna Towpasz
06.12.2019 09:15 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
01.10.2018 11:03 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
12.06.2018 10:21 Aktualizacja treści Łukasz Kierznikiewicz
12.06.2018 10:04 Aktualizacja treści Łukasz Kierznikiewicz
08.03.2018 16:01 Dane sekretariatu Konrad Młynarczyk
08.03.2018 15:51 Aktualizacja numeru telefonu Konrad Młynarczyk
12.02.2018 16:21 Korekta Łukasz Kierznikiewicz
12.02.2018 16:20 Aktualizacja treści Łukasz Kierznikiewicz
01.12.2017 11:34 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
16.10.2017 11:48 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
16.10.2017 11:41 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
06.12.2016 20:31 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
17.02.2016 09:51 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
17.02.2016 09:51 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski