Opłaty za żłobek

Ustala się miesięczną opłatę z tytułu sprawowania opieki wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej oraz zajęć dydaktycznych, wspomagających rozwój dziecka.

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku uzależnia się od liczby godzin dziennego pobytu dziecka w wysokości:

1) 330 zł - do 10 godzin pobytu dziecka w żłobku

2) 360 zł - powyżej 10 godzin pobytu dziecka w żłobku

W przypadku gdy z usług żłobka korzysta dwoje i więcej dzieci z tej samej rodziny, opłaty obniż się o 50%  dla drugiego i kolejnych dzieci.

 

Uchwała w sprawie wysokości opłat

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Damaszke
Wprowadził informację: Edyta Górska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bogdanowicz
Data wytworzenia informacji: 14.05.2013
Data udostępnienia informacji: 14.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2016 15:03 Aktualizacja treści Anna Bogdanowicz
28.01.2016 15:09 Zmiana załącznika Anna Bogdanowicz
28.01.2016 09:37 Dodanie informacji Anna Bogdanowicz
28.01.2016 09:36 Dodanie informacji Anna Bogdanowicz
14.05.2013 09:56 Dodanie informacji Edyta Górska