Dostęp do informacji publicznej


Dostęp do informacji publicznej :


Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014 r poz. 782 ze zm.)
Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych ( art.5 ust.1).

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy : informacje publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 24.06.2015
Data udostępnienia informacji: 24.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2015 09:46 Dodanie informacji Małgorzata Reszka