Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni przyjmuje dokumenty w formie elektronicznej:
 
1.       Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
 
adres skrytki ESP na ePUAP-ie :
Skrytka odbiorcza: /Miejska_Biblioteka_Publiczna_w_Gdyni/skrytka
 
2.       Za pośrednictwem nośników danych:
 
a)       Fizyczny nośnik danych
 
·         Dysk USB
 
b)      Cyfrowy nośnik danych:
 
·         dokument zawierający dane tekstowe lub tekstowo-graficzne lub multimedialne formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów:. txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc, Open Document wersja 1.0;
·         do danych zawierających informację graficzną – formaty danych:. . jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg;
·         do danych  zawierających informację dźwiękową lub filmową: wav, .mp3, .avi, .mpeg, .mp4
·         do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach-formaty danych: zip, tar, gz (gzip), rar
·         do kodowania informacji - formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0;
 
Czytelnicy mogą składać pisma na  adres mailowy Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Gdyni. Odpowiedzi na przesyłki złożone na adres mailowy, są wysyłane w formie elektronicznej na zwrotny adres mailowy Czytelnika.
                Inne wymagania:
·         maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 20 MB
·         do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu
·         dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane  
 
 
 
 
 
Miejsce realizacji sprawy:
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia
Tel. 58-622-73-55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl
w godzinach od 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Łukasz _Kosik
Ostatnio zmodyfikował: Radosław Dopita
Data wytworzenia informacji: 13.11.2013
Data udostępnienia informacji: 13.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2020 15:13 Aktualizacja treści Radosław Dopita
17.11.2020 14:31 Aktualizacja treści Radosław Dopita
17.11.2020 11:13 Aktualizacja treści Radosław Dopita
05.04.2016 09:38 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
02.03.2016 09:23 Korekta Anna Wołosiak Tomaszewska
13.11.2013 12:27 Dodanie informacji Łukasz _Kosik