Sprawy do załatwienia

1. Nieodpłatne wejście do muzeum dla grup.

W przypadku chęci nieodpłatnego wejścia do Muzeum Miasta Gdyni należy (z odpowiednim wyprzedzeniem) wystosować oficjalne pismo do Dyrekcji MMG z prośbą o nieodpłatne wejście wraz z uzasadnieniem. Każda prośba jest rozpatrywana indywidualnie. Pismo można dostarczyć osobiście do placówki, faxem, lub listownie pocztą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Grzegorz _Skwarliński
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 19.02.2009
Data udostępnienia informacji: 19.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.10.2013 08:04 Aktualizacja treści Robert Szymanowski