Załatwianie spraw/ przyjmowanie skarg/wniosków

Informacja dot. załatwiania spraw / przyjmowania skarg/wniosków
w Muzeum Emigracji w Gdyni

 

1. W Muzeum Emigracji w Gdyni, zwanym dalej „Muzeum" skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.

2. Wnoszących skargi i wnioski ustnie przyjmują:

• Dyrektor/Zastępca Dyrektora Muzeum (lub w razie ich nieobecności inna wyznaczona osoba) w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 16:00;
• pracownicy Działu administracji i obsługi klienta Muzeum (w tym personel obsługi ekspozycji stałej, sklepu i kas) w każdą środę i czwartek w godz. 12.00 - 16.00.

3. Z przyjęcia skargi lub wniosku wniesionego ustnie sporządza się protokół.

4. Skargi lub wnioski wnoszone pisemnie przyjmuje sekretariat Muzeum.

5. Obsługą interesantów we wszelkich pozostałych (tj. nie będących wniesieniem skargi/wniosku) sprawach związanych z działalnością Muzeum, zajmują się poszczególne komórki organizacyjne wg ich właściwości, osobiście w godzinach urzędowania biura Muzeum oraz na dane kontaktowe udostępnione na stronie internetowej. Sprawy natury ogólnej bądź dotyczące kompetencji kilku działów należy kierować na sekretariat.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karolina Grabowicz-Matyjas
Wprowadził informację: Iwona Kaczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Kaczyńska
Data wytworzenia informacji: 15.04.2016
Data udostępnienia informacji: 15.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.04.2016 14:04 Dodanie informacji Iwona Kaczyńska