Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

INFORMACJA
 
1.       Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego następuje na podstawie wniosku wniesionego w postaci papierowej albo elektronicznej do Muzeum Emigracji w Gdyni na adres: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, biuro@muzeumemigracji.pl.
2.       Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
3.       Wnioski rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2021 poz. 1641).
4.       Muzeum Emigracji w Gdyni może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
5.       Opłaty za ponowne wykorzystywanie nakładane są na podstawie art. 18-20 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2021 poz. 1641).

Wniosek - doc.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karolina Grabowicz-Matyjas
Wprowadził informację: Anna Chudzikiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Chudzikiewicz
Data wytworzenia informacji: 10.01.2020
Data udostępnienia informacji: 10.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2022 11:12 Aktualizacja treści Anna Chudzikiewicz
10.01.2020 12:09 Aktualizacja treści Anna Chudzikiewicz
10.01.2020 12:08 Aktualizacja treści Anna Chudzikiewicz