Elektroniczna skrzynka podawcza

Wnoszenie i doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa ustawa z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr 64 poz.565.
Wzory dokumentów elektronicznych, aby mogły być używane i wykorzystywane, powinny być dostępne zarówno dla podmiotów publicznych jak i przedsiębiorców oraz obywateli.

XLO w Gdyni udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą pod adresem: /xlogdynia/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie  ePUAP.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać pismo ogólne „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu” (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do XLO w Gdyni na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 30.10.2020
Data udostępnienia informacji: 30.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2020 09:17 Aktualizacja treści Sylwia Kownacka
02.11.2020 09:14 Aktualizacja treści Sylwia Kownacka
02.11.2020 08:56 Aktualizacja treści Sylwia Kownacka