Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do szkoły.
Adres naszej skrzynki ESP na ePuap-ie: /ZSSOGdynia/SkrytkaESP 
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
·         założenie indywidualnego (darmowego) konta
·         posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma).
Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni.
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
 
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl
WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni.

Wymagania załączanych dokumentów:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF, ODT,
  • XML, XLS, XLSX, ODS,
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
  • PDF,
  • ZIP, RAR, TAR, GZ.
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Prusak
Wprowadził informację: Katarzyna Sobczyńska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2021
Data udostępnienia informacji: 10.03.2021