Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do szkoły.
Adres naszej skrzynki ESP na ePuap-ie: /IILOGdy/SkrytkaESP 
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta
 • posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma).
Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni.
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
 
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl

WAŻNE!
Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni.

Wymagania załączanych dokumentów:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, DOCX, RTF, ODT,
 • XML, XLS, XLSX, ODS,
 • CSV,
 • TXT,
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
 • PDF,
 • ZIP, RAR, TAR, GZ.
   3.  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może 
        przekroczyć 3,5 MB.
   4.  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną 
        rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Zaręba
Wprowadził informację: Tomasz Podgórski
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Podgórski
Data wytworzenia informacji: 16.03.2021
Data udostępnienia informacji: 16.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2021 11:59 Aktualizacja treści Tomasz Podgórski