Elektroniczna skrzynka podawcza


Adres Elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP:/P25Gdynia/SkrytkaESP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów  i formularzy elektronicznych do przedszkola.
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Przedszkola nr 25 dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
założenie indywidualnego (darmowego) konta posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma).
Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Przedszkola nr 25.
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
 
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl
WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się
z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Przedszkola nr 25.
Wymagania załączanych dokumentów:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:
DOC, DOCX, RTF, ODT,
XML, XLS, XLSX, ODS,
CSV,
TXT,
GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
PDF,
ZIP, RAR, TAR, GZ.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aneta Pasieka
Wprowadził informację: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 23.11.2020
Data udostępnienia informacji: 23.11.2020