Elektroniczna skrzynka podawcza

Istnieje możliwość korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej założonej na platformie ePUAP

Adres elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP: /ps29gdynia/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów  i formularzy elektronicznych do przedszkola.
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Przedszkola nr 29 dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta
  • posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma).

Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Przedszkola nr 29.
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:  http://epuap.gov.pl

WAŻNE!
Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Przedszkola nr 29.
Wymagania załączanych dokumentów:
  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
  • Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018  poz. 180) akceptowalne formaty załączników to:
.doc, .docx, .rtf dla MS Word,
.xls, .xlsx dla MS Excel,
.txt dokument tekstowy,
.gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
.pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
.zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
.rar pliki skompresowane w formacie RAR,
.ppt dla MS PowerPoint,
.odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
.ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
.odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint).
  • Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Długońska-Duber
Wprowadził informację: Joanna Długońska-Duber
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Długońska-Duber
Data wytworzenia informacji: 22.03.2021
Data udostępnienia informacji: 22.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2021 14:46 Aktualizacja treści Joanna Długońska-Duber