Skrzynka ESP

Elektroniczna skrzynka podawcza
Istnieje możliwość korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej założonej na platformie ePUAP-Skrzynka podawcza.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP: /p35gdynia_podzaglami/SkrytkaESP.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów  i formularzy elektronicznych do przedszkola.
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta
 • posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma).
Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Przedszkola Nr 35 "Pod Żaglami".
Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
 
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:  http://epuap.gov.pl
WAŻNE!
Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Przedszkola Nr 35 "Pod Żaglami".
Wymagania załączanych dokumentów:
 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018  poz. 180) akceptowalne formaty załączników to:
  • .doc, .docx, .rtf dla MS Word;
  • .xls, .xlsx dla MS Excel;
  • .txt dokument tekstowy;
  • .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne;
  • .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi;
  • .zip pliki skompresowane w formacie ZIP;
  • .rar pliki skompresowane w formacie RAR;
  • .ppt dla MS PowerPoint;
  • .odt edytor tekstu OpenOffice Writer;
  • .ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc;
  • .odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint).
 • Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Sikorska
Wprowadził informację: Dorota Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Sikorska
Data wytworzenia informacji: 21.03.2021
Data udostępnienia informacji: 21.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2021 19:00 Aktualizacja treści Dorota Sikorska