Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,działalność jednostek

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminy oraz powiatu określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie o systemie oświaty, o ochronie zdrowia psychicznego, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ustanowieniu Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o rewitalizacji.

Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przyjmowani są codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie MOPS  ul. Grabowo 2 pok. Nr 14 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej przyjmują klientów codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 11.00 oraz po południu w godz. 15.15 – 15.45

Pierwszym miejscem kontaktu mieszkańców w większości spraw jest Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej.
W Gdyni działają cztery DOPS-y. Każdemu z nich przyporządkowano osobny rejon miasta. 

Tutaj można znaleźć wyszukiwarkę ulic i mapkę rejonów Gdyni, które obejmują swoim działaniem poszczególne Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej. - Rejonizacja

Informacji udzielamy także telefonicznie pod nr 58 782 01 20 wew. 38 i 70 oraz pod każdym numerem do Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej:

DOPS Nr  1  
ul. Warszawska 67A           tel.  (58)  627 20 00
ul. Sojowa 18c/3                tel.  (58)  781 24 11

DOPS Nr  2  
ul.   Śmidowicza 49            tel.  (58) 625 17 49

DOPS Nr  3  
ul. Chylońska 237             tel.  (58) 663 20 20

DOPS Nr  4  
ul. Abrahama 59                 tel.  (58) 620 24 00
ul. Widna 8                         tel. (58)  620 86 96

Szczegółowe informacje dotyczące oferty wsparcia można znaleźć na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 17.03.2019
Data udostępnienia informacji: 31.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.06.2023 13:31 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
02.06.2023 13:31 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
02.06.2023 13:19 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
28.02.2022 14:28 Korekta Cezary Horewicz
17.02.2022 11:00 Aktualizacja treści Piotr Śliwiński
18.02.2021 11:40 Aktualizacja treści Alicja Domańska
04.12.2020 13:48 Aktualizacja treści Alicja Domańska
04.12.2020 12:25 Aktualizacja treści Alicja Domańska
04.12.2020 09:29 Aktualizacja treści Alicja Domańska
28.01.2020 14:17 Aktualizacja treści Aleksandra Król
20.03.2019 14:24 Aktualizacja treści Aleksandra Król
20.03.2019 14:23 Aktualizacja treści Aleksandra Król
17.03.2019 16:14 Aktualizacja treści Aleksandra Król
17.03.2019 15:40 Aktualizacja treści Aleksandra Król
11.04.2018 10:32 Aktualizacja treści Aleksandra Król
12.05.2014 23:37 Korekta Krzysztof Kościelniak
12.05.2014 23:33 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
31.05.2010 13:01 Dodanie informacji Paweł Włodarczak