Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Klienci Zespołu Placówek Specjalistycznych  w Gdyni przyjmowani są codziennie od poniedziałku do piątku w rejestracji ZPS-u ,ul. Wejherowska 65 od 8:00 do 16:00
w sprawach opiekuńczo wychowawczych:
Ważne kontakty:
Michał Urbanowicz- zastępca dyrektora ds. placówek wsparcia dziennego i poradnictwa specjalistycznego
Tel.: (58) 664 33 66, wew.21, e-mail: m.urbanowicz@zpsgdynia.pl
Marta Dzięcielska- kierownik Placówek Wsparcia Dziennego
Tel.: (58) 664 33 66, e-mail: m.dziecielska@zpsgdynia.pl
Hanna Kaczmarek - główny specjalista ds. reintegracji rodziny
Tel.: (58) 664 33 66, wew.22, e-mail:h.kaczmarek@zpsgdynia.pl
Monika Sankiewicz -kierownik działu animacji środowiskowej;
Tel.: (58) 664 33 66 wew.13, e-mail: m.sankiewicz@zpsgdynia.pl
Mariusz Barżykowski - inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Tel.: (58) 664 33 66, wew.27, e-mail: m.barzykowski@zpsgdynia.pl
Ognisko Wychowawcze
Tel.: (58) 664 33 66, e-mail: m.dziecielska@zpsgdynia.pl
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
Tel.: (58) 664 33 66, e-mail: m.dziecielska@zpsgdynia.pl
Placówka Animacji Środowiskowej „STARTER"
Tel.: (58) 664 33 66, e-mail: a.sobczuk@zpsgdynia.pl
W sprawach wsparcia psychologicznego:
Klienci przyjmowani są całodobowo w ośrodku:
ul. Biskupa Dominika 25
81-402 Gdynia
Telefon/fax:
(58) 622 22 22
www.zpsgdynia.pl

 
Obszar działania/placówki:
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ośrodki zajmują się udzielaniem natychmiastowej pomocy psychologicznej, prawnej oraz socjalnej osobom uwikłanym w przemoc domową oraz znajdującym się w nagłych, trudnych sytuacjach życiowych powodujących ryzyko załamania funkcjonowania psychicznego, zawodowego oraz społecznego.

Ważne kontakty:
Sebastian Ogiejko- zastępca dyrektora ds. interwencji całodobowej i wsparcia specjalistycznego
Tel.: (58) 664 33 66 wew. 28, e-mail: s.ogiejko@zpsgdynia.pl
Adrianna Janowicz-p.o.  kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Tel.: (58) 354 68 64, e-mail: a.janowicz@zpsgdynia.pl
Katarzyna Niwińska-  kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Tel.: (58) 354 68 64, e-mail: k.niwinska@zpsgdynia.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Telefon interwencyjny dla klientów: (58) 622 22 22, e-mail: interwencja@zpsgdynia.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Telefon interwencyjny dla klientów: (58) 622 22 22, e-mail: interwencja@zpsgdynia.pl
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc
Tel.: 662 728 005, e-mail: program@zpsgdynia.pl
Agnieszka Łapińska- starszy specjalista pracy socjalnej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00
Tel.: (58) 354 68 64, e-mail: a.lapinska@zpsgdynia.pl

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 14.05.2015
Data udostępnienia informacji: 28.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2020 11:44 Aktualizacja treści Danuta Ilewicz
07.02.2018 12:21 Aktualizacja treści Przemysław Lebiedziński
08.01.2018 14:31 Aktualizacja treści Przemysław Lebiedziński
26.01.2017 13:31 Aktualizacja treści Przemysław Lebiedziński
13.01.2017 12:45 Aktualizacja treści Przemysław Lebiedziński
28.11.2016 11:54 Aktualizacja treści Przemysław Lebiedziński
04.02.2016 08:33 Korekta Przemysław Lebiedziński
27.05.2015 13:47 Dodanie informacji Przemysław Lebiedziński