Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ( ePUAP)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Szanowni Państwo,
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216)
Zespół Placówek Specjalistycznych informuje o sposobach dostarczania dokumentów drogą elektroniczną:
Dokumenty elektroniczne należy dostarczyć w następujących formatach:
·         doc / docx dla MS Word 97-2019
·         xls / xlsx, dla MS Excel 97-2019
·         txt dokument tekstowy
·         gif, tif, jpg – pliki graficzne
·         pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi
·         zip.
Dokumenty można przysyłać na adres poczty elektronicznej:
info@zpsgdynia.pl

Pisma ogólne można składać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
www.epuap.gov.pl
W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Pismo składa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się na stronie i przesłanie go do Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) /zps/gdynia na portalu ePUAP.
Dokumenty elektroniczne doręczane do Centrum Administracyjno-Rozliczeniowego muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.
Inne wymagania:
1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Zespołu Placówek Specjalistycznych
2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 5 MB
3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 04.12.2020
Data udostępnienia informacji: 04.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.12.2020 11:46 Dodanie informacji Danuta Ilewicz