Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 48 w Gdyni
 
 
PNL.6826.1.2018.AK2                                                                                Gdynia, 25 lipca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu zawiadomieniaPrezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniu 25 lipca 2018 r. wydał zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1069 o powierzchni 510 m2, obręb nr 0013 Działki Leśne, położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 48.
W zawiadomieniu podane są wysokości opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność przypadające na poszczególne lokale wnioskodawców.

Strony mogą zapoznać się z wydanym zawiadomieniem codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu
https://www.gdynia.pl/bip/slaska-48,7847/slaska-48,525945
 
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie o jego wydaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kątnik
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 25.07.2018
Data udostępnienia informacji: 25.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2018 12:00 Dodanie informacji Adriana Kątnik