Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 48 w Gdyni
 
 
PNL.6826.1.2018.AK2                                                                                Gdynia, 4 września 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. wydał decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni  przy ul. Śląskiej 48, oznaczonej jako działka nr 1069 o powierzchni 510 m2, obręb nr 0013 Działki Leśne.

Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją codziennie w godzinach 8:00 – 16:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Odpis decyzji może zostać udostępniony stronie postępowania w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wydanie odpisu.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 28 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu
https://www.gdynia.pl/bip/slaska-48,7847/obwieszczenie-decyzja,527573
 
Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie o jej wydaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kątnik
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 30.08.2018
Data udostępnienia informacji: 30.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.09.2018 12:49 Aktualizacja treści Adriana Kątnik
04.09.2018 12:42 Dodanie informacji Adriana Kątnik