XXVIII sesja Rady Dzielnicy Karwiny z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Karwiny- przyjętego Uchwałą nr V/137/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Karwiny (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r., poz. 480) zwołuję XXVIII sesję Rady Dzielnicy Karwiny na dzień 3 kwietnia 2023, godzina 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Karwiny (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Gdynia ul. Staffa 10)
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie Uchwał w sprawie:
5.1  uchwalenia  sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Karwiny za rok 2022;
5.2  przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Karwiny za rok 2022;
5.3  zmiany w planie finansowym Rady Dzielnicy Karwiny na rok 2023.
6. Informacja o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Karwiny
Adam Sierant
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 23.03.2023
Data udostępnienia informacji: 23.03.2023