XXVIII sesja Rady Dzielnicy Karwiny z dnia 19 czerwca 2023 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Karwiny- przyjętego Uchwałą nr V/137/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Karwiny ( Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r., poz. 480) zwołuję XXVIII sesję Rady Dzielnicy Karwiny na dzień 19 czerwca  2023, godzina 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Karwiny (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Gdynia ul. Staffa 10)
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1  wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Karwiny;
5.2  stwierdzenie wyboru wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Karwiny;
5.3  zmiany w planie finansowym Rady Dzielnicy Karwiny na rok 2023;
5.4  zmiany Uchwały Rady Dzielnicy Karwiny nr XI/24/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku;
5.5  wskazania dodatkowego zadania do listy zadań inwestycyjo-remontowych przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023  przez Radę Dzielnicy Karwiny.
6. Informacja o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Karwiny
Adam Sierant

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 09.06.2023
Data udostępnienia informacji: 09.06.2023
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2023 13:41 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
09.06.2023 13:40 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
09.06.2023 13:39 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
09.06.2023 13:39 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska