XIII sesja Rady Dzielnicy Karwiny z dnia 15 marca 2021 r.

Proponowany porządek obrad
XIII sesji Rady Dzielnicy Karwiny
na dzień 15 marca 2021 godz. 18:00
sesja w trybie zdalnym
 
1.Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Karwiny za rok 2020,
5.2. uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Karwiny za rok 2020,
5.3. wydania opinii w sprawie zmiany organizacji ruchu w dzielnicy Karwiny.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.
7. Korespondencja.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Karwiny
Adam Skurat

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.03.2021
Data udostępnienia informacji: 04.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.03.2021 11:52 Aktualizacja treści Ewa Mącik