X sesja Rady Dzielnicy Karwiny z dnia 28 września 2020 r.

Proponowany porządek obrad
X sesji Rady Dzielnicy Karwiny
zaplanowanej na dzień 28 września 2020 r. godz. 18.00
w siedzibie Rady Dzielnicy, przy ul. Staffa 10
w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
(sesja w reżimie sanitarnym)
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Rady Dzielnicy Karwiny na rok 2021.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie sesji. 
 
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Karwiny
Adam Skurat

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 17.09.2020
Data udostępnienia informacji: 17.09.2020