VIII sesja Rady Dzielnicy Karwiny z dnia 16 marca 2020 r. - odwołana

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gdyni, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, decyzją Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Gdyni do końca marca 2020 r. odwołane zostają wszystkie:
- sesje Rad Dzielnic,
- spotkania Zarządów Rad Dzielnic,
- dyżury radnych i spotkania z mieszkańcami.


Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Karwiny – przyjętego Uchwalą Rady Miasta Gdyni V/137/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Karwiny (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.480) zwołuję VIII sesję Rady Dzielnicy Karwiny na dzień 16 marca 2020 r. o godzinie 18:00 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 ul. Staffa 10.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Omówienie wykonania Planu Finansowego Rady Dzielnicy Karwiny za rok 2019.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Dyżury radnych.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Karwiny
Adam Skurat

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 06.03.2020
Data udostępnienia informacji: 06.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.03.2020 08:33 Aktualizacja treści Ewa Mącik