XXXV sesja Rady Dzielnicy Kamienna Góra z dnia 27 września 2023 r.

Porządek obrad
XXXV sesji Rady Dzielnicy Kamienna Góra
27 września 2023 godz. 17:30
w siedzibie Rady Dzielnicy Kamienna Góra przy ul. Piłsudskiego 18  
 
1. Przywitanie radnych, sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji i zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Dzielnicy Kamienna Góra z dnia 06 września 2023 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Dzielnicy Kamienna Góra na rok 2024.
5. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Kamienna Góra między sesjami.
6. Sprawy bieżące
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Kamienna Góra
Joanna Czajko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 07.09.2023
Data udostępnienia informacji: 07.09.2023