XXXIV sesja Rady Dzielnicy Kamienna Góra z dnia 13 lutego 2019 r.

XXXIV SESJA RADY  DZIELNICY  KAMIENNA  GÓRA ODBĘDZIE SIĘ 13 LUTEGO 2019 O GODZINIE 17.45 w siedzibie Rady Dzielnicy znajdującej się przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 B

Porządek obrad:
 
1.Przywitanie radnych i stwierdzenie quorum
2.Rozpoczęcie sesji
3.Przedstawienie oraz przyjęcie porządku sesji
4.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
5.Omówienie przebiegu konsultacji społecznych, które odbyły się 05 lutego i dot. zadania inwestycyjno-remontowego pt „Zakup i montaż bramy przesuwnej wraz z furtką, prowadzących na teren Przedszkola nr 52 w Gdyni”,
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wskazania zad. inwestycyjno-remontowego na lata 2018-19
7.Korespondencja
8.Sprawy bieżące
9.Wolne wnioski
10.Ustalenie terminów dyżurów radnych
11.Ustalenie terminu kolejnej sesji
12.Zakończenie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 05.02.2019
Data udostępnienia informacji: 05.02.2019