XXXII Sesja Rady Dzielnicy Kamienna Góra z dnia 12 grudnia 2018 r.

XXXII Sesja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku, o godz. 17.00
w siedzibie Rady Dzielnicy znajdującej się przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 B
 
 
 Porządek obrad:
 
1. Przywitanie radnych i stwierdzenie quorum, rozpoczęcie sesji
2. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku sesji
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podsumowanie pracy Rady dzielnicy Kamienna Góra w roku 2018
5. Dyskusja na temat zadania inwestycyjno-remontowego na rok 2019
6. Korespondencja
7. Sprawy bieżące
8. Wolne wnioski
9. Ustalenie terminów dyżurów radnych
10.Ustalenie terminu kolejnej sesji
11.Zakończenie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 04.12.2018
Data udostępnienia informacji: 04.12.2018