XXXI sesja Rady Dzielnicy Kamienna Góra z dnia 7 listopada 2018 r.


 
PROJEKT PORZĄDKU SESJI NR XXXI
RADY  DZIELNICY  KAMIENNA  GÓRA
 
SESJA ODBĘDZIE SIĘ 07 LISTOPADA 2018 O GODZINIE 17.45
W siedzibie Rady Dzielnicy znajdującej się przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 B
 
 
 
 
 
 
1.Przywitanie radnych i stwierdzenie quorum
2.Rozpoczęcie sesji
3.Przedstawienie oraz przyjęcie porządku sesji
4.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
5.Omówienie przebiegu konsultacji społecznych, które odbyły się 23 października i dot. zadania inwestycyjno-remontowego pt „Ul. Necla- remont drogi dojazdowej od budynku Necla 16-18 do Przedszkola”,
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wskazania zad. inwestycyjno-remontowego na lata 2018-19
7.podjęcie Uchwały dot. zmiany zadania w Planie Finansowym na 2018 rok
8.Podjęcie Uchwały w sprawie wnioskowania  do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2018 środków finansowych
9.Korespondencja
10.Sprawy bieżące
11.Wolne wnioski
12.Ustalenie terminów dyżurów radnych
13.Ustalenie terminu kolejnej sesji
14.Zakończenie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 30.10.2018
Data udostępnienia informacji: 30.10.2018