XXX sesja Rady Dzielnicy Kamienna Góra z dnia 26 września 2018 r.


 
PROJEKT PORZĄDKU SESJI NR XXX
RADY  DZIELNICY  KAMIENNA  GÓRA
 
SESJA ODBĘDZIE SIĘ 26 WRZEŚNIA 2018 O GODZINIE 17.45
W siedzibie Rady Dzielnicy znajdującej się przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 B
 
 
 
 
 
 
1.Przywitanie radnych i stwierdzenie quorum
2.Rozpoczęcie sesji
3.Przedstawienie oraz przyjęcie porządku sesji
 4.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
5.Omówienie analizy zadań z projektu Pl. Finansowego na rok 2019.
 6.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2019 rok
7.Korespondencja
8.Sprawy bieżące
9.Wolne wnioski
10.Ustalenie terminów dyżurów radnych
11.Ustalenie terminu kolejnej sesji
12.Zakończenie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 18.09.2018
Data udostępnienia informacji: 18.09.2018