XXVII sesja Rady Dzielnicy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PROJEKT PORZĄDKU SESJI NR XXVII
RADY  DZIELNICY  KAMIENNA  GÓRA
 
Działając na podstawie par. 14 pkt 1 Statutu Dzielnicy Kamienna Góra- przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdynia Nr XXII/502/2004 z dnia 22 września 2004 w sprawie „Statutu Dzielnicy Kamienna Góra” (tekst jedn. Dz. Urz. Woj.  Pom. z 2018 r. poz.702),  w związku z wnioskiem złożonym przez radnych Dzielnicy Kamienna Góra o zwołanie sesji Rady,

zwołuję sesję Rady Dzielnicy Kamienna Góra na dzień 25 kwietnia 2018 r., o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy znajdującej się przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 B w Gdyni.

Proponuję przyjęcie w dniu 25.04.2018 r. następującego porządku obrad sesji:
 
1.Otwarcie, przywitanie, stwierdzenie quorum
2 Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji
2.Przedstawienie porządku sesji, przyjęcie porządku
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
4.Zapoznanie radnych z wnioskami dot. konkursu „Przyjazna dzielnica” edycja 2018
5.Podjęcie Uchwały w sprawie: przystąpienia do III edycji konkursu „Przyjazna dzielnica”.
6.Korespondencja
7.Sprawy bieżące
8.Wolne wnioski
9.Ustalenie terminu dyżurów radnych
10.Ustalenie terminu kolejnej sesji
11.Zakończenie sesji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 17.04.2018
Data udostępnienia informacji: 17.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.04.2018 10:53 zatwierdzenie Michał Kowalski