XXIX sesja Rady Dzielnicy Kamienna Góra z dnia 11 stycznia 2023 r.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Dzielnicy Kamienna Góra
11 stycznia 2023 godz.17:30
w siedzibie Rady Dzielnicy Kamienna Góra  przy ul. Piłsudskiego 18 (Kaszubskie Forum Kultury)
 
1. Przywitanie radnych, sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji i zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Dzielnicy Kamienna Góra z dnia 9 listopada 2022 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2022 środków finansowych.
5. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Kamienna Góra między sesjami.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Kamienna Góra
Joanna Czajko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 03.01.2023
Data udostępnienia informacji: 03.01.2023