XI sesja Rady Dzielnicy Kamienna Góra z dnia 23 września 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Kamienna Góra – przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr V/136/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Kamienna Góra (Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 r. poz. 479) zwołuję XI sesję Rady Dzielnicy Kamienna Góra na dzień 23 września 2020 r. o godz. 17:30.

Sesja odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 18, przy ul. Krasickiego 28 w sali nr 3.
(sesja w reżimie sanitarnym bez udziału mieszkańców)

 Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Przywitanie radnych, stwierdzenie prawomocności zwołania sesji, otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Omówienie analizy zadań z projektu Planu Finansowego na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2021 rok.
6. Omówienie  wstępnego  wyniku  konsultacji społecznych  dot. zadań  inwestycyjno – remontowych wskazanych przez Radę do realizacji w latach 2019-2023.
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu Dzielnicy Kamienna Góra pomiędzy sesjami.
8. Korespondencja.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie dyżurów radnych.
12. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kamienna Góra
Tadeusz Kurecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 15.09.2020
Data udostępnienia informacji: 15.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2020 10:24 Aktualizacja treści Ewa Mącik
17.09.2020 10:23 Aktualizacja treści Ewa Mącik
16.09.2020 09:17 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
16.09.2020 09:17 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska