VII sesja Rady Dzielnicy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2020 r.


PORZĄDEK OBRAD VII SESJI
RADY DZIELNICY KAMIENNA GÓRA

SESJA ODBĘDZIE SIĘ 28 STYCZNIA 2020 O GODZINIE 17.00

w siedzibie Kaszubskiego Forum Kultury znajdującej się przy Al. Marsz. Piłsudskiego 18
1. Przywitanie radnych, sprawdzenie prawomocności zwołania sesji, otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Dzielnicy Kamienna Góra
4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni i do Rady Miasta Gdyni w
sprawie projektowanej zmiany dot.Szkoły Podstawowej Nr 51 przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni.
5. Sprawozdanie dot. pracy Zarządu pomiędzy sesjami.
6. Korespondencja.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie dyżurów radnych.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 20.01.2020
Data udostępnienia informacji: 20.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2020 09:45 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska