VI sesja Rady Dzielnicy Kamienna Góra z dnia 27 listopada 2019 r.

Porządek obrad
VI sesji Rady Dzielnicy Kamienna Góra
 
Sesja odbędzie się dnia 27 listopada 2019 o godz. 17:30
w siedzibie Rady Dzielnicy znajdującej się przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18B
 
1. Przywitanie radnych, sprawdzenie prawomocności zwołania sesji, otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Dzielnicy Kamienna Góra z dnia 25 września 2019.
4. Podjęcie uchwały dot. powierzenia radnemu/radnej zadania reprezentowania Rady Dzielnicy w grupie roboczej do prac nad zmianami do Statutów Dzielnic
5. Podjęcie uchwały dot. wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2019 środków finansowych.
6. Sprawozdanie dot. pracy Zarządu pomiędzy sesjami.
7. Korespondencja.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie dyżurów radnych.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 18.11.2019
Data udostępnienia informacji: 18.11.2019