V sesja Rady Dzielnicy Kamienna Góra z dnia 25 września 2019 r.

Sesja odbędzie się 25 września 2019 o godz. 17:30
w siedzibie Rady Dzielnicy znajdującej się przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 B

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przywitanie radnych, stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku sesji.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie dot. pracy Zarządu pomiędzy sesjami.
6. Omówienie analizy zadań z projektu Planu Finansowego na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu Finansowego na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważenienia Zarządu dzielnicy Kamienna Góra do działania w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady Dzielnicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej listy zadań inwestycyjno-remontowych przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023 przez Radę dzielnicy Kamienna Góra.
10. Korespondencja.
11. Sprawy bieżące.
12. Wolne wnioski.
13. Ustalenie terminów dyżurów radnych.
14. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
15. Zakończenie sesji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 17.09.2019
Data udostępnienia informacji: 17.09.2019