XXXVI sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 16 listopada 2023 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek (Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XXXVI sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 16 listopada 2023 roku na godz. 18.00.
Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Grabówek w Gdyni, przy ul. Grabowo 2 (budynek Szkoły Podstawowej nr 17).
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji z dnia 27.09.2023 r.
5. Informacja Przewodniczącej Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Aleksandra Hołomej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 06.11.2023
Data udostępnienia informacji: 06.11.2023
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.11.2023 10:56 Korekta Ewa Mącik