XXXIII sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 18 maja 2023 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek ( Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XXXIII sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 18 maja 2023 roku o godz. 18.00
(sesja w systemie zdalnym)
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji z dnia 09.03.2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie finansowym RD Grabówek na rok 2023.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 08.05.2023
Data udostępnienia informacji: 08.05.2023