XXXII sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 9 marca 2023 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek ( Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję  XXXII sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 9 marca 2023 roku o godz. 18:00
(sesja w systemie zdalnym)
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji z dnia 19.01.2023 r.
5.Przyjęcie uchwał w sprawie:
5.1 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Grabówek za rok 2022
5.2 uchwalenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Grabówek za rok 2022
5.3 zmiany w planie finansowym RD Grabówek na rok 2023
5.4 zmiany uchwały Rady Dzielnicy Grabówek nr XXXI/51/2023 z dnia 19 stycznia 2023
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 20.02.2023
Data udostępnienia informacji: 20.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2023 13:09 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
08.03.2023 13:01 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
20.02.2023 11:29 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska