XXX sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 8 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie  uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek (Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XXX sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 8 grudnia 2022 roku o godz. 18:00 w siedzibie RD Grabówek,  Gdynia ul. Grabowo 12 ( budynek SP nr 17)
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji z dnia 17.10.2022 r.
5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie:
5.1 zdalnego trybu obradowania RD Grabówek.
6. Informacja Przewodniczącej Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 28.11.2022
Data udostępnienia informacji: 28.11.2022